Obchodní podmínky:

Provozovatelem těchto internetových stránek : slevoobchod.cz je Jireš Radislav, Hnátnice 100, 561 01 Hnátnice, IČ:64800725, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Návštěvou na těchto internetových stránkách potvrzujete, že jste si vědomi a souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Užívání těchto stránek je na vlastní riziko návštěvníka a provozovatel neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v souvislosti s využitím nabízených služeb, informací, výrobků nebo údajů zobrazovaných na těchto internetových stránkách. Tímto se rozumí také škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, a také i za další hmotné i nehmotné ztráty. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo úplně zamezit přístup návštěvníka na stránky nebo jejich část.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním a vztahují se na všechny uživatele, které navštíví nebo využijí službu slevoobchod.cz.

Provozovatel je oprávněn změnit obchodní podmínky i bez předchozího upozornění. Změněná verze nabývá účinnosti jejich zveřejněním na těchto stránkách.

 

Vymezení pojmů:

Provozovatel – je Jireš Radislav viz výše.

Poskytovatel – je smluvní partner, který službu či zboží dodává či poskytuje.

Kupující – je každý registrovaný návštěvník, který uzavřel Spotřebitelskou smlouvu.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva mezi kupujícím a poskytovatelem, která vzniká na základě zaslání potvrzení objednávky(po skončení slevové akce) Kupujícímu formou emailu Provozovatelem.

Slevový kupón(voucher) - je písemným potvrzením pro uplatnění plnění ze strany poskytovatele, za podmínek v něm uvedených.

 

Vztah mezi kupujícím a poskytovatelem:

Nabídka poskytovatelů je promo akcí těchto poskytovatelů a internetové stránky slevoobchod.cz

jsou jejich informačním prostorem. Provozovatel nenese žádnou faktickou ani právní odpovědnost za poskytnutí slevy nebo nabízené výhody poskytovatelem kupujícímu.

Provozovatel umožňuje nákup kupónu na zboží či službu za předpokladu, že si toto zboží či službu zakoupí předem stanovený minimální počet uživatelů. V případě že nedojde k dosažení minimálního počtu kupujících závazky stran zanikají k ukončení platnosti nabídky.

Jestliže je při nákupu kupónu nabízena progresivní sleva,závislá na počtu kupujících, pak si provozovatel vyhrazuje právo určit konečnou výši slevy až po ukončení platnosti nabídky( a pokud je stanovena cena kupónu, tak po připsání částky na účet provozovatele). Je to z důvodu znemožnit zneužití neplatným nákupem kupónu z důvodu navýšení poskytnuté slevy.

Potvrzením objednávky se tato stává pro kupujícího závaznou a kupující souhlasí s tím, aby provozovatel pro něho zakoupil kupón na vybranou službu nebo zboží dle podmínek poskytovatele a kupující se zavazuje uhradit cenu kupónu(pokud není uvedeno jinak).

Zakoupený kupón se doručuje elktronicky a je přenositelný.

Zakoupeným kupónem je kupující oprávněn k odběru zboží nebo služeb nabízených poskytovatelem, podmínky užití kupónu jsou na něm vytištěny a kupující se zavazuje k jejich dodržení. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za služby nebo zboží, které budou dodány poskytovatelem výměnou za kupon, nenese jakoukoli odpovědnost za jejich množství, kvalitu nebo nezávadnost ať již faktickou nebo právní. Dodavatelem služby nebo zboží je poskytovatel a okamžikem směny kuponu za službu nebo zboží poskytované poskytovatelem se pro kupujícího stávají závaznými obchodní podmínky poskytovatele. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případná zranění, nemoci, škody, pohledávky nebo závazky, které by si kupující způsobil nebo mohl způsobit v souvislosti s využitím zboží nebo služeb poskytnutých poskytovatelem. K příjmu kupónu je zavázán poskytovatel, který odpovídá za jeho přijmutí a jeho směnu za službu nebo zboží kupujícím zakoupeným. Směna kupónu za nabízené zboží nebo službu je právem kupujícího výlučně vůči poskytovateli a rozhodnutí k přijetí směny je plně na odpovědnosti kupujícího. Nevyužitím zakoupeného kuponu nevzniká kupujícímu žádný právní nárok vůči provozovateli. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení kuponu a to i bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli doručeno písemně nejpozději posledního dne této lhůty a odstoupení je kupující povinen doručit písemně současně poskytovateli. Kupóny s nabídkou omezenou poskytovatelem časově expirují v den uvedený na kuponu a jejich nevyužitím nevzniká kupujícímu žádný právní nárok vůči provozovateli. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za odcizené nebo ztracené kupony.

 

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel má právo požádat kupujícího o uveřejnění některých osobních údajů za účelem jejich

dalšího zpracování. Kupující poskytnutím osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje, které poskytl byly zpracovány za účelem dosažení účelu smlouvy, přičemž s těmito údaji se provozovatel zavazuje nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využitím internetových stránek provozovatele dává kupující svůj souhlas se zasíláním informačních a administrativních sdělení. Zpracováním osobních údajů může provozovatel pověřit jako zpracovatele třetí osobu. Kupující může kdykoliv písemně požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

 

Doporučte nás

Doporučte nás svým známým a získejte tak i lepší slevy na oblíbené zboží a služby.


Doporučujeme eshop www.detskysen.com  a přejeme příjemný nákup.

Jsme na facebooku